Belangrijke gebeurtenissen

Jeugdprinses Zinzy l

Dit jaar zal op carnavalszondag iemand anders voorop moeten lopen. Onze eigen bordjesdrager heeft een andere belangrijke functie gekregen. Ons Zinzy is namelijk Jeugdprinses van het Foetelriek. Wij wensen Zinzy namens de schutterij een geweldig seizoen toe. Geniet ervan!

Najaarsvergadering 29-10-2023

Op 29 oktober hebben we onze najaarsvergadering gehad in het Gemeenschapshuis te Nieuwstadt. Tijdens deze vergadering hebben wij als schutterij het afgelopen schuttersseizoen geëvalueerd. Daarnaast is er een stemming geweest betreft het bestuur. Met 3 personen in het bestuur herkiesbaar en 4 overige personen die zich verkiesbaar hadden gesteld.

Na een langdurige stemronde was het nieuwe bestuur gevormd. Met 3 nieuwe bestuursleden en 2 aftredende bestuursleden gaan we het nieuwe schuttersseizoen tegemoet.

Namens de schutterij feliciteren wij Bianca Maassen, Sandra Smeets-Veugelers en Wim Koolen met hun bestuursfunctie. Ook bedanken wij graag Jac Vrancken en Math Verheijen voor hun inzet tijdens hun bestuursjaren.

Koningsbier 01-10-2023

Ook dit jaar hebben we weer een middag gehad ter ere van onze koning. Met een gezellig hapje en drankje hebben we samen het buitenseizoen afgesloten. We hopen er samen ook een gezellig binnen seizoen van te maken.

Activiteit: Jachtseizoen 2.0 30-09-2023

Gisteren met de vereniging een spectaculaire avond gehad. (na vele verzoeken van de volwassenen, nadat we dit spel al eens met de jeugd op ons jeugdkamp hebben gedaan)

De activiteitencommissie had het spel “jachtseizoen” voor ons gezet. ( met dank aan Marc Peters en WendyPeters voor het uitwerken )

Er waren heel wat fanatieke spelers, 7 groepen vluchters en 5 groepen volgers. Na heel wat regels, niet langer dan 10 minuten in een auto, geen gebruik van eigen voertuigen, om de 15 minuten locatie doorgeven, selfies met spullen van andere schutterijen en selfies van bordjes met plaatsnamen doorgeven, zijn we van start gegaan. De spanning was natuurlijk niet te snijden. Rennend, auto’s die al klaar stonden (met chauffeur) en al fietsend gingen de vluchters er vandoor en een 15 minuten later mochten de volgers op jacht.

Al vluchtend met hoge snelheden wisten de vluchters uit handen te blijven van de volgers, maar natuurlijk waren de volgers heel goed en zijn alle teams gepakt, sommige zelfs meerdere keren (dat betekent punten aftrek)

Na 2 1/2 uur vluchten weer terug aangekomen op de sjöttewei, volgde de prijsuitreiking met een hapje en een drankje. De winnaars van de wisseltrofee 2023, diegene die de meeste opdrachten voltooid hadden zijn: Zinzy Knubben, Yin Maassen en Nanc de Vos-Berensfreise

Allen gefeliciteerd en bedankt voor het enthousiasme en op naar 2024 dan hebben we weer wat anders voor jullie in petto!

Jubilarissen 24-09-2023

Dit jaar hebben we een mooie dag, rondgang door het dorp, een mooie groepsfoto gemaakt en natuurlijk onze jubilarissen gehuldigd.

Met een afvaardiging van de bond eendracht zijn deze jubilarissen gehuldigd.

Onder onze jubilarissen dit jaar een 50 jarig lid en maar liefs 6 jeugdleden!

En zoals wij altijd roepen binnen het schutterswezen:

DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST!

Zelfs via FaceTime jubilaris Finn de Vos gehuldigd, die niet aanwezig kon zijn door stage in Oostenrijk. 🇦🇹

Kyan Notten 5 jarig jubileum met een zilveren speldje van de OLS Federatie en oorkonde. (jeugd tamboer-maître)

Zinzy Knubben 5 jarig jubileum met een zilveren speldje van de OLS Federatie en oorkonde. (Bordjes drager)

Wolfgang den Toom 12 1/2 jarig jubileum met een bronzen medaille van de OLS Federatie en oorkonde. (Afwezig)

Jay de Vos 12 1/2 jarig jubileum met een bronzen medaille van de OLS Federatie en oorkonde. (Tamboer korps)

Finn de Vos 12 1/2 jarig jubileum met een bronzen medaille van de OLS Federatie en oorkonde. (Fluitist korps)

Demi Vaessen 12 1/2 jarig jubileum met een bronzen medaille van de OLS Federatie en oorkonde. (Fluitiste korps)

Jac Vrancken 50 jarig jubileum met een gouden kroontje van de OLS Federatie en oorkonde. (Officier)

Alle jubilarissen van harte gefeliciteerd!

Persoonlijk kampioenschap, dames- en jeugdvogel 10-09-2023

Vandaag is ons persoonlijk kampioenschap, damesvogel & jeugdvogelschieten geweest.

Lizzy Hautvast heeft de jeugdvogel afgeschoten.

Jeanny Friedrichs heeft na 40 jaar proberen eindelijk de damesvogel afgeschoten.

Persoonlijk kampioenschap:

1e Tim Knubben

2e Nicol Meisen-Schouten

3e Jeanny Friederichs

Kyan kreeg een medaille voor de beste jeugdtamboermaître 2023.

Het was een super leuke dag met broodjes, popcorn, suikerspinnen en een frietenwagen.

Allen van harte gefeliciteerd!


Drietal schieten Schutterij Petrus en Paulus te Susteren 03-09-2023

Vandaag een gezellige middag, bij onze vrienden oppe Hei.

Nog 1 keer drietal schieten voor het einde van het seizoen samen met Schutterij Petrus en Paulus Susteren.

Met gemengde teams gestart en een paar rondjes gekaveld.

De winnaars zijn: Geert Meisen, Anne-Lieke Craenen, Tim Knubben

Allen van harte gefeliciteerd!


Rabobank clubactie

Schutterij Broederschap van St. Jan Nieuwstadt doet ook dit jaar weer mee aan de Rabo ClubSupport actie.

Het doel van Schutterij St. Jan Nieuwstadt voor dit jaar is als volgt omschreven:

Om het gemak van het gebruik tijdens de optocht te vergroten worden mogelijk een aantal (zware) muziekinstrumenten en de (zware) exercitiegeweren vervangen. Hierdoor is het voor een aantal leden eenvoudiger om deel te blijven nemen aan de optochten tijdens de verschillende activiteiten. Bovendien is het hierdoor mogelijk aantrekkelijker om lid te worden van onze schutterij. De opbrengst uit de Rabo ClubSupport kan hiervoor uitstekend gebruikt worden.

De stemperiode loopt van maandag 4 september 2023 t/m dinsdag 26 september 2023. Dus geef 1 van uw 3 stemmen aan ” Schutterij Broederschap van St. Jan” in Nieuwstadt. Laat uw stem niet verloren gaan en steun onze schutterij.

Bij voorbaat dank,

Bestuur Schutterij St. Jan Nieuwstadt


Overlijden Diny van Cruchten – de Koning 08-08-2023

Het is onze droeve plicht om u mede te delen dat op dinsdag 8 augustus 2023

 uit ons midden is heengegaan ons zeer gewaardeerde lid

Diny van Cruchten – de Koning

in de leeftijd van 53 jaar.

Diny is in juni 2017 lid geworden van onze schutterij. Diny heeft sinds zij lid is van de schutterij de functie van marketenster bekleedt. Dit deed zij altijd met volle overgave en was altijd van de partij. Ook tijdens haar ziek zijn, bleef zij aanwezig en probeerde zij zich volledig in te zetten voor de schutterij. Tijdens het bondsschuttersfeest in Nieuwstadt op 12 juni 2022 heeft Diny nog volop meegewerkt in de tent. Ook een paar weken eerder op het schuttersfeest in Montfort zou en moest Diny uittreden als markententster en daar viel zij vervolgens ook nog in de prijzen. 

Tot op het laatst bleef zij strijdlustig en wilde zij van geen wijken weten. De uitspraak een aantal weken geleden in het ziekenhuis: “Nee, ik lever mijn schutterspak nog niet in” is in dit geval veelzeggend. Toch heeft Diny haar strijd uiteindelijk afgelopen dinsdag moeten staken. 

Wij wensen de familie, vrienden en bekenden van Diny de komende tijd veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

Namens bestuur en beschermheer van Schutterij Broederschap van St. Jan Nieuwstadt


OLS Born 02-07-2023

Als schutterij zijnde hebben wij met een dubbel gevoel, een lach en een traan mogen genieten van een mooi OLS in Born. Ons zestal heeft alle bolletjes afgeschoten (4x 18 bolletjes). Op naar het kavelen volgende week zaterdag 8 juli vanaf 11:00u, boom 27 aan de rechter kant.

Zestal:

1. Tim Knubben

2. Nanc de Vos-Berenfreise

3. Marc Peters

4. Daniëlle Wezenberg

5. Paul Knip

6. Nicol Meisen-Schouten

Buksmeester: Ruud Roufs

De verdere prijzen zijn bekend:

 • 1e prijs Bordjesdrager Zinzy Knubben
 • 5e prijs Beste defilé (na loting)
 • 5e prijs Mooiste generaal Zef Cleven (na loting)
 • 7e prijs Beste vaandeldrager Maurice Friedrichs
 • 8e prijs exercitie peloton
 • 9e prijs Tamboer majoor Ruud Roufs
 • 11e prijs Beste commandant exercitie
 • 11e prijs Beste houding optocht (na loting)
 • 12e prijs Mooiste geheel
 • 17e prijs Beste commandant Geert Meisen (na loting)
 • 22e prijs Mooiste koningspaar Sjuul & Sandra Smeets
 • 55e Mooiste koningin Sandra Smeets

Allen van harte gefeliciteerd en veel succes gewenst volgende week!


Overlijden Wim Hansen 24-06-2023

Het is onze droeve plicht om u mede te delen dat op zaterdag 24 juni 2023 uit ons midden is heengegaan ons zeer gewaardeerde lid

Voorzitter Wim Hansen

in de leeftijd van 61 jaar.

Wim Hansen is in 2017 lid geworden van onze schutterij. Wim was een persoon met het credo “geen woorden, maar daden”. Hij heeft dit direct toegepast door actief mee te werken aan de organisatie van het ZLF 2018 in Nieuwstadt. In oktober 2018 is hij vervolgens in het bestuur gekozen. Het schieten met de zware buks was zijn favoriete bezigheid in de schutterij. Dit resulteerde in het lid worden van de schietcommissie en het doorlopen van de buksmeester cursussen van de OLS federatie. De Praktijkcursus Buksmeester heeft hij pas recent op 20 mei 2023 met goed gevolg doorlopen. Daarnaast was hij altijd aanwezig bij de exercitie bijeenkomsten. Bij het oefenen op zondagmorgen en het uitreden op de verschillende schuttersfeesten. Een leuke anekdote van Wim is dat hij door zijn fanatisme ook wel eens een foutje maakte tijdens het exerceren. Zo heeft Wim in onze schutterij het begrip “links omkeert” geïntroduceerd. Op zondag 26 maart 2023 heeft hij zelfs de voorzittershamer opgepakt. Wim zat, samen met zijn bestuur, nog vol ideeën om onze prachtige schutterij verder voor het voetlicht te brengen. Het heeft helaas niet zo mogen zijn. Wim laat een groot gat achter in onze schutterij. 

Wij wensen de familie, vrienden en bekenden van Wim veel sterkte met het verwerken van dit enorme verlies. 

Bestuur, beschermheer en leden van Schutterij Broederschap van St. Jan Nieuwstadt


Bondschuttersfeest Dieteren 04-06-2023

Het 2e en tevens laatste bondsfeest van 2023 bij St. Stephanus Dieteren. De eerste keer met ons nieuwe koningspaar en wat zagen ze er prachtig uit. Op het prachtige feest hebben we weer hele mooie resultaten mogen behalen, hieronder alle prijzen van het bondsfeest in Dieteren.

 • 1e prijs Bordjesdrager Zinzy Knubben
 • 1e prijs Commandant Geert Meisen
 • 1e prijs Beste Marketenstergroep Dion Knoors & Maud Knoors
 • 1e prijs Exercitie
 • 3e prijs Beste houding optocht
 • 3e prijs Beste Defile
 • 5e prijs Dagbeker
 • 2e prijs A-zestal na kavelen

Koningsschieten 29-05-2023

Op 29 mei 2023 zijn 10 mannen de strijd aangegaan om de koning van 2023 te worden. Het bleef lang spannend wie Sjuul Smeets zou opvolgen, maar Sjuul Smeets haalde zelf de vogel weer naar beneden. Dit jaar zal hij samen met zijn moeder Sandra Smeets – Veugelers lopen. Wij wensen Sjuul en Sandra een heel mooi seizoen en geniet vooral!


Bondschuttersfeest Slek 14-05-2023

Op 14 mei mochten we als schutterij zijnde ons presenteren op het eerste bondsfeest van 2023 in Slek. We zijn trots op de behaalde resultaten. Met 5 teams gestart met schieten, waarvan 4 teams door met kavelen. Meerdere teams zijn in de prijzen gevallen, hieronder alle prijzen van het bondsfeest in Slek.

 • 1e prijs exercitie peloton
 • 3e prijs bordjesdrager Zinzy Knubben
 • 3e prijs marketentster Dion Knoors
 • 5e prijs mooiste koningin Maud Knoors
 • 5e prijs Dagbeker
 • 7e prijs mooiste koning Sjuul Smeets
 • 1e prijs A zestal
 • 1e prijs C1 zestal
 • 3e prijs D zestal

Namens onze schutterij willen we iedereen feliciteren met de behaalde prijzen!


Serenade 50 jarig huwelijk Pierre en Jose Stoffels

Op 12 mei mocht de schutterij een serenade brengen aan het echtpaar Stoffels ter ere van hun 50 jarig huwelijk. Als schutterij zijnde waren we dankbaar dat we Pierre en Jose mochten feliciteren.

Wij hopen dat ze nog lang mogen genieten van elkaars liefde!


Jaarvergadering

Zondag 26 maart 2023 heeft de jaarvergadering plaats gevonden.

Yin Maassen heeft een speldje en oorkonde overhandigd gekregen als dank voor 12,5 jaar lid, wegens afwezigheid in 2022.

Deze jaarvergadering is er ook gestemd voor een nieuwe voorzitter, Wim Hansen veel succes


Persoonlijk kampioenschap binnenschieten

Vrijdagavond 24 maart 2023 is ons jaarlijks persoonlijk kampioenschap binnenschieten geweest.

 1. Daniëlle Wezenberg
 2. Peggy Veugelers
 3. Paul Knips

Allen van harte gefeliciteerd!


Rembrandts Vaandeldrager

Vaandeldragers van tientallen Limburgse schutterijen hebben op vrijdag 10 maart in Maastricht een eresaluut gebracht aan Rembrandts Vaandeldrager in het Bonnefantenmuseum te Maastricht. Hierbij heeft onze eigen vaandeldrager Maurice Friedrichs van schutterij Sint Jan Nieuwstadt ook zijn steentje aan bij gedragen. Wist u dat er ook een vaandel van oudsher van onze schutterij te bezichtigen is?


Kerstconcert bij de Lemborgh

Het korps van schutterij Sint Jan heeft afgelopen maandag 19 december 2022 een kerstconcert verzorgd bij verzorgingshuis de Lemborgh in Sittard.

Wij wensen vanuit schutterij Sint Jan iedereen fijne en gelukkige feestdagen!


Konijn schieten

Op vrijdag 16 december 2022 hebben we ons jaarlijks konijn schieten georganiseerd. Op een houten plaat staat de afbeelding van een konijn. Deze plaat wordt met kleine stokjes vastgemaakt. Het is de bedoeling om deze stokjes af te schieten, maar niet alle stokjes zitten vast. Degene die de plaat omlaag haalt met zijn schot is de winnaar. Met het 123ste schot haalde Sandra Smeets Veugelers het houten konijn naar beneden. Gefeliciteerd Sandra.


Buksmeester

Met trots kunnen wij zeggen dat we een nieuwe buksmeester binnen de vereniging hebben!

In de afgelopen maanden ging Wim Hansen een aantal zaterdagen terug de schoolbanken in voor de cursus buksmeester. Wim heeft zich goed verdiept in alles wat met het schieten te maken heeft.

Wim, namens Schutterij Sint Jan Nieuwstadt van harte gefeliciteerd met je diploma!


Orde van verdiensten

Op zaterdag 5 november is ons lid Jac Vrancken in Brugge bevorderd tot Officier in de Nobele Orde van de Papegay

Rabobank Clubactie!

De stemmen zijn geteld!

Namens Rabobank mocht Ingrid Welters een cheque uitreiken aan onze schutterij Broederschap St. Jan. Hiermee draagt Rabobank bij aan de aanschaf van airco’s voor de kantine op de schuttersweide. Zo steunt Rabobank de lokale verenigingen en maken zij het verschil. Goed voor Schutterij Broederschap St. Jan & goed voor de buurt! #decoöperatieveRabobank#RaboClubSupport
Bedankt aan een ieder die ons een stem heeft gegeven en Rabobank en Ingrid Welters voor het uitreiken van deze mooie cheque! 


Huldiging jubilarissen

Vandaag weer een prachtige dag, rondgang door het dorp gehad en daarna onze jubilarissen gehuldigd met een afvaardiging van de bond die hen toespraken, de medailles en oorkonde overhandigden.

 • 50 jarig jubileum, Zef Cleven
 • 50 jarig jubileum, John Feller (Erelid)
 • 25 jaar jubileum, Maurice Friedrichs
 • 12,5 jarig jubileum, Jo Simon
 • 12,5 jarig jubileum Yin Maassen helaas niet aanwezig wegens studie in USA. Ondanks zo ver weg toch kunnen verrassen via FaceTime

Finn de Vos kreeg nog de medaille uitgereikt van het bondsfeest in Dieteren, 1e prijs 3e divisie.

Allen van Harte Gefeliciteerd, dat er nog vele jaren bij mogen komen!

LDS- Limburg Dames Schuttersfeest 24-09-2022

Zaterdag 24 september zijn we terug gegaan naar Nederweert voor het schieten. We begonnen met 4 teams van dames die mee schoten. Na de 1ste ronde vielen helaas 2 teams af. De andere 2 teams zijn na de pauze begonnen met schieten op kleine punten. Helaas viel 1 team af maar werd toch nog 12de. Het laatste team hield nog iets langer stand en eindigde als 4de. Wat een mooie prestaties tijdens dit LDS 2022. Allemaal gefeliciteerd met deze mooie resultaten. 

LDS- Limburg Dames Schuttersfeest 18-09-2022

Als schutterij zijnde hebben we mooie resultaten behaald in de optocht op het L.D.S. In Nederweert. Helaas hebben we door de weersomstandigheden niet kunnen schieten, dit wordt aanstaande zaterdag 24-09-2022 vervolgd!

 • 1e PRIJS DAGBEKER gewapende en ongewapende exercitie
 • 1e prijs mooiste geheel
 • 1e prijs beste houding optocht
 • 2e prijs beste bordjes drager, Zinzy Knubben
 • 2e prijs mooiste koningin, Maud Knoors

Persoonlijk kampioenschap 24-07-2022

Na een spannende en warme strijd zijn dit de winnaars van het Persoonlijk kampioenschap!

 1. Jeanny Friedrich
 2. Tim Knubben
 3. Maud Knoors

Dames- en jeugdvogelschieten 24-07-2022

Vandaag het dames- en jeugdvogelschieten van onze schutterij. Bij het dames vogelschieten heeft Yin Maassen met 168 schoten de vogel af geschoten en bij het jeugdvogelschieten heeft Bruce Duijkers de vogel met 134 schoten afgeschoten. Proficiat Yin & Bruce! 🎉


Bondsschuttersfeest Dieteren 17-07-2022

Gisteren een prachtig schuttersfeest gehad in Dieteren met goede resultaten!

 • 1e prijs solisten 3e divisie, Finn de Vos
 • 1e prijs uittreden exercitie peloton
 • 1e prijs uittreden dames exercitie peloton bond eendracht
 • 2e prijs beste vaandeldrager, Maurice Friedrichs
 • 3e prijs mooiste koning, Sjuul Smeets
 • 5e prijs mooste koningin, Maud Knoors
 • 6e prijs mooiste koningspaar, Sjuul Smeets & Maud Knoors
 • 3e plaats beste binnenkomst
 • 4e plaats beste defilé
 • 4e plaats beste marketentster, Jeanny Friedrichs
 • 5e plaats beste houding optocht
 • 6e plaats dagbeker
 • 5e plaats totale kampioenschap 2022

Om trots op te zijn, allen van harte gefeliciteerd!


OLS 03-07-2022

Wat hebben we weer genoten van een mooi O.L.S. In Meijel! Helaas niet lang in de race geweest met kavelen, maar ondanks toch mooie prijzen binnen gehaald.

 • 1e prijs beste marketentster, Jeanny Friedrichs
 • 1e prijs solisten 3 divisie, Finn de Vos
 • 2e prijs beste bordjesdrager, Zinzy Knubben
 • 5e plaats mooiste koningin, Maud Knoors
 • 5e plaats mooiste geheel
 • 5e plaats beste commandant, Geert Meisen
 • 6e plaats beste commandant nieuwe exercitie (uittreden peloton), Geert Meisen
 • 7e plaats nieuwe exercitie uittreden peloton
 • 7e plaats mooist geklede generaal, Zef Cleven
 • 9e plaats beste tamboer-majoor, Ruud Roufs
 • 10e plaats beste vaandeldrager, Maurice Friedrichs
 • 13e plaats beste houding optocht
 • 14e plaats beste defilé
 • 17e plaats mooiste koningspaar, Sjuul Smeets en Maud Knoors

Gefeliciteerd allen!


Jeugddag schutterij St. Jan Nieuwstadt 25-06-2022

Na 2 jaar hebben we eindelijk weer een kinderkamp mogen organiseren. Daar de kinderen nu toch al wat ouder zijn hebben we er maar een jeugddag van gemaakt. Alle jeugdleden en kinderen van leden mochten hier aan mee doen. We zijn zaterdag 25 juni al vroeg naar Bobbejaanland vertrokken met 19 personen. Ze hadden niet zo’n best weer voorspeld maar het zonnetje was de hele dag aanwezig. Nat werden we wel in de attracties.  Het was gelukkig niet zo druk in het park waardoor we vele attracties hebben kunnen beleven. Zelfs de kleintjes durfden de achtbanen te trotseren. Het was een super mooie dag en deze hebben we natuurlijk bij de grote M afgesloten met een lekker etentje. Om half 9 was iedereen weer veilig en uitgeput thuis. Jeugd, we hopen dat jullie het leuk hebben gehad en tot volgend jaar!

Bobbejaanland 25-06-2022

Bondsschuttersfeest Nieuwstadt 12-06-2022

Op zondag 12 juni 2022 organiseert schutterij St. Jan het 2e bondsschutterfeest in Nieuwstadt. Op zondag is er een optocht door het dorp met diverse schutterijen. Voor een goed verloop van de optocht en om hinderingen te verkomen willen wij graag de optocht route vrijhouden.

De optocht begint om 14:00u en gaat als volgt: vanaf het sportpark via op de Kasselemeier, Reinald van Gelrestraat, Delweide, Susterderpoort, Beekstraat, Millenerstraat (Hier is het defilé links), Haverterpoort, Schoolstraat, Grachtstraat en via de Susterderweg terug naar het sportpark.

Wij zien jullie graag na de optocht op het sportpark waar jullie kunnen kijken naar diverse wedstrijden van de schutterijen. In de tent zal DJ Dirndl het middag- en avondprogramma opluisteren. Tot dan!


Vogelschieten

Na een spannende strijd heeft Sjuul Smeets met 177 schoten de vogel afgeschoten. Samen met Maud Knoors zullen zij ons als koningspaar vertegenwoordigen op schuttersfeesten en het OLS. En met als hoogtepunt ons eigen Schuttersfeest op 12 juni aanstaande.


Schuttersfeest Montfort 01-05-2022

Na 2 jaar en 8 maanden eindelijk weer naar het Schuttersfeest kunnen gaan bij St Urbanus Montfort. Wat hebben we hiervan genoten, gemist en goede resultaten behaald!

 • 1e prijs, A zestal kavelen
 • 2e prijs, Beste vaandeldrager
 • 3e prijs, Beste houding optocht
 • 3e prijs, Beste commandant
 • 4e prijs, Mooiste marketentster groep
 • 5e prijs, Beste bordjesdrager

Sponsoren gezocht voor het bondsfeest

12 juni aanstaande organiseren wij weer een groots bondsfeest. Hiervoor zoeken wij ondersteuning van sponsoren. Wil u met uw bedrijf zichtbaar zijn zowel in de feesttent als op het terrein dan hebben wij daar verschillende mogelijkheden voor, zie onderstaande link.

kerst en nieuwjaarswensen

Vanuit Schutterij Broederschap St. Jan wensen wij iedereen fijne feestdagen en een gezond 2022.


Spaar je club gezond

Wij willen iedereen bedanken die samen met ons een mooi bedrag bij elkaar heeft gespaard met de “spaar je club gezond” actie van PLUS Peter en Antoinette de Wit.


Huldigingen Jubilarissen

19 september 2021

Sinds lange tijd heeft onze schutterij weer eens een mooie rondgang door het dorp kunnen maken en onze prachtige schutterij weer kunnen tonen aan onze dorpsbewoners.

Daarna hebben wij tot onze vreugde 6 jubilarissen gehuldigd samen met afvaardig van onze Schuttersbond Eendracht Born-Echt e.o.

 • Mendy Roufs, 25 jarig lidmaatschap (Korps)
 • Wendy Peters, 25 jarig lidmaatschap (Korps)
 • Ankie Muyres, 25 jarig lidmaatschap (Marketenster)
 • Bianca Maassen, 40 jarig lidmaatschap (Korps)
 • Richard Meisen, 40 jarig lidmaatschap (Korps)
 • Felix Stefens, 75 jarig lidmaatschap (Oud officier)

Jubilarissen van harte gefeliciteerd vanuit alle leden van de schutterij.

Ook willen wij Wim en Antoinette Koolen feliciteren met de koninklijke onderscheiding van bijzondere verdienste.


Serenade

3 september is onze schutterij (onder gepaste covid regels) een serenade gaan brengen bij onze leden en tevens het prachtige bruidspaar Math en Nicole


In memoriam Megan Meisen

Megan Meisen, lid van Broederschap van Sint-Jan Nieuwstadt, overleden op 22 mei 2020.

Diep bedroefd hebben wij 28 mei met schutterseer afscheid genomen van Megan Meisen in de leeftijd van zeventien jaar. Megan Meisen wat 10 jaar lid van onze schutterij. Ze maakte deel uit van het korps waar ze een aantal instrumenten heeft bespeeld, waaronder de pijpenfluit en de lyra. Zij was een muzikaal talent en dit heeft geleid tot het winnen van 10 zilveren schildjes op OLS en het ZLF. Daarnaast was zij succesvol bij het schieten met de windbuks. Op de schuttersfeesten behaalde ze 6 medailles en in 2015 werd ze zelfs kampioen. Haar mooiste resultaat was het winnen van je jeugdvogel in 2013 en een zeer mooie 2e plaats bij het persoonlijk kampioenschap met de windbuks in 2017 van Broederschap van Sint-Jan.

Wij wensen familie en vrienden heel veel sterkte met dit verlies.