Onze schutterij

Oorsprong van de Schutterijen


Bordjes drager

Elke schutterij dient volgens de reglementen een bordjes drager te hebben. Op dit bord moet de naam van de vereniging en deelnemersnummer in de optocht vermeld staan. Tijdens de schuttersfeesten worden de bordjesdragers gejureerd op hun houding, het in de pas lopen en hun uniform. Het vereiste is wel dat het jeugdlid het bordje zelfstandig kan dragen gedurende de hele optocht.


Tamboer maître

Het korps staat onder leiding van de tamboer-maître. Een tamboer-maître leidt zijn of haar korps op een karakteristieke manier. Het is een onderdeel dat niet weggedacht mag worden binnen het schutters- en gildewezen. Een heuse tamboer-maître toont gezag over zijn/haar korps en weet ook het muzikale werk, dat ten gehore wordt gebracht, juist in te schatten en kan daardoor de juiste commando’s geven. Ook de behendigheid die hij of zij toont bij het maken van de bewegingen met de stok mag gezien worden.


Korps

Het korps vormt met de schutters een geheel. Vooraf gegaan door de tamboer-maître zorgt het korps er ook voor dat de gehele schutterij in de maat/pas loopt. 

Verder heeft het korps de taak ervoor te zorgen dat de mensen langs de kant weten dat er een korps aankomt. Ons korps bestaat voornamelijk uit snare-drums, tenor trommen, de dikke trom, dwarsfluit en kleine fluit


Marketensters

Een marketentster was een wasdame van een legereenheid. Vaak was de vrouw getrouwd met een militair beneden de rang van onderofficier. Legereenheden die te velde trokken werden vaak vergezeld van die dame die de soldaten in haar eenheid, tijdens de rustpauzes, voorzag van een borreltje en een hartig hapje. De vrouwen in die tijd verhandelden of verkochten ook ander voedsel of drank in tijde van nood. De naam marketenstster is afgeleid van ‘markentare’ wat ook wel verkopen of verhandelen betekend. 


Vaandeldrager

De vaandeldrager zorgt dat de vlag van de schutterij altijd goed zichtbaar is in de stoet. Zonder vaandel mag de vereniging zich niet eens schutterij noemen. Op het vaandel is de naam van schutterij, de datum van het oprichten en het schutterslogo te zien. 


Koningspaar

Dit is een titel wat jaarlijks verdiend kan worden door een schutter (officier of een commandant) door een houten vogel af te schieten van de schietboom. Deze activiteit wordt bij onze vereniging altijd gehouden op pinkster maandag. Diegene die de vogel afschiet mag zich dat jaar koning noemen.

De koning draagt de zilveren koningsplaten met de vogel, en wordt vergezeld door zijn koningin. Het koningspaar wordt gezien als middelpunt van de schutterij. 


Officieren

Officieren marcheren altijd achter de vaandeldrager. De titel officier wordt meestal gegeven als dank voor de inzet in de schutterij. Tot het officierskorps behoren luitenanten majoors, kolonels en generaals. 


Commandant

De commandant is de leider van de gehele schutterij. De commandant zorgt ervoor dat afdelingen de commando’s goed opvolgen. Dit geldt van bordjes drager tot achterste geweerdrager.


Geweerdragers

De geweerdragers krijgen bevelen van de commandant tijdens de stoet en de exercitie. In de stoet wordt er altijd met onklare militaire geweren gelopen.

De geweerdragers doen ook mee met exercitiewedstrijden, de commando’s worden hier gegeven door de commandant. 


Hospitaalsoldaat

Als laatste in de stoet loopt de hospitaalsoldaat. Dit behoord een gediplomeerde EHBO’er te zijn. In de tas die gedragen wordt zitten eerste hulpmaterialen, dit is herkenbaar aan het rode kruis wat erop staat